برگزار کنندگان

تاریخ برگزاری

  20 تا 22 فروردین ماه 94

همایش نگار

صفحه اصلی

اين كنگره به گونه اي طراحي شده است كه بتواند در مسير اعتلاي علمي تمام گروههاي طب گام بردارد. ارائه سخنراني هاي كليدي توسط سخنرانان خارجي و داخلي، ارائه پوستر فيزيكي و الكترونيكي، پانل و كارگاه از برنامه هاي محوري اين كنگره خواهد بود. با افتخار شما را براي شركت و ارائه مقالات خود در اين كنگره و بهره مندي از انتقال تجربيات دعوت مي کنيم. همچنين شما را به ديدن پایتخت ایران و جاذبه هاي فرهنگي تهران تشويق مي كنيم و پيشنهاد مي كنيم اين كنگره را در تقويم علمي خود ثبت كنيد.
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )